VISAR 1-25 (37)1 2 Sista 100 per sida

Hälsa & Rehab

All smärtlindring måste utgå från patientens behov - vad som fungerar bra på en patient kan vara verkningslöst för en annan patient. Som vårdgivare ska man hjälpa alla patienter att hitta vägar till smärtlindring som inte bygger på läkemedel utan naturlig smärtlindring. Smärtlindring utan läkemedel bygger på kroppens egen förmåga till att själv läka och linda. Naturlig smärtlindring har fyra hörnstenar - värme, kyla, massage och muskelstimulering.